Een nieuwe directeur voor Penta Bahûrim  per 1 september 2023

 

Op 23 mei is bekendgemaakt dat dhr. D.L.G. Weeda per 1 september 2023 is benoemd tot directeur van Penta Bahûrim.

De heer Weeda is sinds 2003 verbonden aan Penta. Eerst heeft hij gewerkt op Penta Jacob van Liesveldt

en in augustus 2005 is hij als docent economie, informatica, handel en administratie en technologie

(later informatietechnologie) aan de slag gegaan op Bahûrim.

Naast zijn lesgevende taken is de heer Weeda actief geweest in diverse functies op Bahûrim,

zoals mentor van de examenklassen, examensecretaris, ICT-innovator, teamleider en afdelingsleider.

Tevens is hij vaak betrokken geweest bij het opzetten en invoeren van innovatie op Bahûrim.

Naast zijn activiteiten op Bahûrim heeft de heer Weeda ook verschillende werkzaamheden verricht

voor Penta en CVO Rotterdam e.o.

Zo was hij in het huidige schooljaar vijf maanden verbonden aan de Zuidermavo in Rotterdam als afdelingsleider.

De heer Weeda is 42 jaar. De heer en mevrouw Weeda wonen samen met hun drie zonen in Nieuwenhoorn.